RENT A CAR

RENT A CAR

Ehliyet ve Yaş 

Kiracının kira sözleşmesi sırasında araç gruplarına göre değişmekle birlikte en az 22 yaşını doldurmuş ve 2 yıllık yerli veya uluslararası ehliyete sahip olması gerekmektedir. Ayrıca araç tesliminde ehliyet ile birlikte nüfus cüzdanı, yurtdışında ikamet edenler için ise pasaport istenecektir.

Kiralama Süresi 

Kiralama süresi en az 1 gündür(24 saatten kısa olan kiralamalar 1 gün sayılır).

İlave Sürücüler

Aracı kiralayan şahsın dışındaki kişilerce kullanılabilmesi için bu sürücülere ait sürücü belgesi bilgilerinin kira sözleşmesi üzerinde gösterilmesi gerekir (İlave sürücüler için ek bir ücret talep edilmeyecektir). Aksi durumun trafik kontrollerinde belirlenmesi veya herhangi bir kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan gerekse aracı kullanan kişi ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulur.

Teslim/ İade

Kiracının aracı teslim alma yeri ve saati rezervasyon yapılırken belirlenir. Kiracının aracı teslim etme yeri ise kira sözleşmesi yapılırken karşılıklı olarak belirlenir ve kira sözleşmesine yazılır. Aracı kiralayan Cangezgin Turizm Oto Kiralama nın yazılı izni olmadıkça aracın teslim yeri ve saatini değiştiremez. Kiracı aracı Cangezgin Turizm Oto Kiralama personeli dışında kimseye teslim edemez.

Teslim Gecikmeleri

Aracın geriye tesliminde sözleşme üzerinde yazılı zamandan 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3 u, 3 saati aşan gecikmelerde ise 1 günlük kira bedeli alınır.

Trafik Cezaları

Trafik yasalarına uyulmamasından ve eksiklerden doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi ve yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman sözleşme süresi içinde kabul edilir.

YAKIT

Yakıt ücreti kiralayana aittir. Araca Cangezgin Turizm Oto Kiralama personelinin belirttiği yakıt türünden farklı yakıt koyamaz. Kiralayan sözleşme bitiminde aracı teslim formunda belirtilen yakıt miktarı kadar yakıtla iade etmek zorundadır.

Aracın Kullanılamayacı Durumlar

a- Gümrük yasaları ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği taşınması yasak olan ve suç sayılan her türlü eşya, emtia taşınmasında ve kanunlarca yasal olmayan işlerde,

b- Yasal hız sınırlarının aşıldığı ve trafik kurallarının ihlal edildiği durumlarda,

c- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında,

d- Hatalı kullanım, yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar vb. ile trafiğe kapalı, olağan dışı trafik koşullarına uygun olmayan (dağlık arazi, kum, bataklık, erimiş asfalt, dere yatağı vb ) yol şartlarında,

e- Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altındayken,

f- Araç üzerinde, aksesuarlarda veya herhangi bir parçasında değişiklik yaparak,

g- Araca bilinçli veya bilinçsiz belirtilenden hariç farklı bir yakıt koyarak,

h- Trafik kuralları ve araç ruhsatında belirtilenden fazla yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj harici yük ile eşya taşınmasında. Araçta veya bagajında canlı veya cansız hayvan taşınmasında,